IDA OG EMIL MOD NYE MÅL – TRIN 2

Følg Ida og Emil mod danskfagets nye mål i læsning, stavning og skrivning. Det hele foregår på Denførstelæsning.dk. Det digitale materiale tager udgangspunkt i sjov og motiverende læse- og skrivetræning og viser eleverne vejen fra læsning og stavning af lydrette ord mod læsning og skrivning af mere komplekse tekster.

FRA LYD TIL LÆSNING

Sikker tilegnelse af en lydlig baseret læse- og stavestrategi strategi bør følges op med indlæring af supplerende ordlæsestrategier og gode skrivevaner, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med læsning og skrivning i deres eget tempo. Ida og Emil mod nye mål gør det nemt at organisere denne differentiering.
Aktiviteterne i Denførstelæsning.dk er varierede og opbygget, så eleverne ikke kan komme videre til et nyt niveau, før de har haft succes på niveauet inden. Eleverne får konsolideret deres kendskab til de hyppigste ord på dansk og til de vigtigste regler for vokalglidning og betingede udtaler. Dermed sikres en systematisk udvikling af elevernes funktionelle læse- og skrivefærdighed

LÆSEFAGLIGE FOKUSOMRÅDER

Ida og Emil mod nye mål er digital læsetræning bygget op omkring læsning og stavning af ord og sætninger, læsning af fiktion og fakta samt udarbejdelse af procesorienterede skriveøvelser. Som på trin 1 er der også på trin 2 mulighed for lydlig oplæsningsstøtte. Ved at gennemføre en række læringsspil opnår eleverne sikkert kendskab til de læse-, skrive- og stavestrategier, der baner vejen for flydende og selvstændig læsning og skrivning. Spillene fører således eleverne gennem niveaudelte aktiviteter inden for:

  • Stavning af ord med vokalglidning og komplekse grafemer
  • Læsning af ord med vokalglidning og betingede udtaler
  • Sætningslæsning med fokus på logiske følgeslutninger
  • Sætningsskrivning med fokus på syntaks
  • Ordkendskab og sprogforståelse
  • Læsning af fiktion med forpligtende læseforståelse på og mellem linjerne
  • Procesorienterede skriveværksteder med fokus på grafiske modeller
  • Læsning af faktatekster med forståelsesaktiviteter på tværs af teksterne

Denne opbygning gør det muligt at følge elevernes fortsatte læse- og skriveudvikling, at give alle elever den nødvendige træning på deres niveau og at arbejde individualiseret med konsolidering af avancerede staveregler, effektive læsestrategier og gode skrivevaner. Via lærerlogin har man som underviser løbende mulighed for at følge elevernes progression, mens de arbejder med Ida og Emil mod nye mål.

Forfattere

Ina Borstrøm
Dorthe Klint Petersen

Tegnere

Jeanette Brandt
Jeppe Højholt
Jon Skræntskov

Udviklere

Konstellation Aps
Kanako

Lyd og stemmer

Mikkel Andersson Hz&Tone
Frida Klint Stuhr
Erik Schmidt
Lars Thiesgaard

Redaktion

Lotte Hjortshøj
©2015 Alinea, København
-et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont

Studentermedhjælpere

Emil Villy Rømer Olsen
Morten Dalgaard Laursen
Christian Knud Slotsager
Mette Skammeritz


Om cookiepolitik